Seurakunta tukenasi

Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi. (Matt. 22:39)

Elämäntilanteet vaihtuvat. Joskus eteen tulee tilanteita ja asioita, mitä ei ole tilattu: onnettomuuksia, rahahuolia, työttömyyttä, ihmissuhdekarikoita, riippuvuuksia tai sairauksia. Kirkon perustehtävä on auttaa, tukea ja neuvoa vaikeuksien keskellä elävää ihmistä sekä käytännöllisissä asioissa (diakonia) että henkisessä selviämisessä (sielunhoito). Myös täällä Itävallassa sinulla on mahdollisuus suomenkieliseen sielunhoitoon. Papin puheille etsiytyminen ei edellytä erityisongelmia, syyksi riittää tarve luottamukselliseen keskusteluun tai kontaktien luomiseen uudessa maassa. Ota rohkeasti yhteyttä!

Diakonia

Itävallan luterilaisessa kirkossa organisoitu diakoniatyö tapahtuu pääosin järjestöissä seurakunnan ulkopuolella. Varsinaista seurakunnan diakoniatyöntekijä-ammattiryhmää ei ole. Paikallisseurakunnilla on siitä huolimatta omia, vapaaehtoisten aloitteesta syntyneitä tai heidän kannattelemiaan, diakonisia projekteja ja piirejä.

Omassa seurakunnassamme diakoninen tehtävä toteutuu monella eri alueella. Sen lisäksi, että keräämme jumalanpalvelusten ja Kauneimpien joululaulujen kolehdin hyväntekeväisyysjärjestöille ja järjestämme keräyskampanjoita, kuten joululahjakeräyksen, eri kohteille, annamme myös taloudellista apua sitä tarvitseville.

Ulkosuomalaisseurakuntana diakoninen päätehtävämme on suomalaisten kristittyjen keskinäisen yhteyden ja yhteistoiminnan vahvistaminen ja tällä tavoin yksinäisyyden lievittäminen. Ketään ei jätetä ulkopuolelle, vaan toimintamme on avointa ihan jokaiselle kiinnostuneelle – myös muillekin kuin jäsenille. Tätä periaatetta tukee se, että seurakunnan järjestämä toiminta, kirkkokahvit yms. ovat ilmaisia. Lisäksi tarjoamme tilojamme muidenkin yhteisöllisyyttä tukevien toimintaryhmien käyttöön.

Diakonie Österreich on Itävallan evankelisten kirkkojen diakonia- ja sosiaalialan organisaatioiden kattojärjestö.

Sielunhoito

Sielunhoidollinen keskustelu tarjoaa mahdollisuuden puhua luottamuksellisesti kaikista mieltä askarruttavista elämän ja uskon kysymyksistä. Papille on turvallista kertoa myös peloista, huolista tai syyllisyyden ja häpeän tunteista, koska pappia sitoo virkansa puolesta vaitiolovelvollisuus. Seurakunnan harjoittaman sielunhoidon välineitä ovat keskustelun ja kuuntelemisen lisäksi mm. rippi ja rukous, jotka pyynnöstä voivat sisältyä sielunhoidolliseen kohtaamiseen.

Sielunhoidollisen keskustelun erityispiirre on kosketus Jumalan salattuun ja armahtavaan läsnäoloon. Siinä ei kysellä uskon vahvuutta, eikä sitäkään, onko seurakunnan tai kirkon jäsen. Seurakunnan apu on myös luonnollisesti maksutonta.

Voit sopia tapaamisen papin tai vapaaehtoisen koulutetun sielunhoitajan kanssa seurakunnan tiloihin sähköpostitse tai puhelimitse. Tarvittaessa tulemme myös kotiin tai sairaalaan.

Pyydä esirukousta

Voit pyytää esirukousta itsellesi tai läheisellesi. Rukouksesi luetaan toiveesi mukaan joko seuraavan jumalanpalveluksen esirukousosiossa tai aiheen puolesta rukoillaan rukoustiimissä. Lähetä rukouspyyntösi seurakunnan pastorille osoitteeseen ella-maria.boba@evang.at.

Kahden vanhan ihmisen kädet päällekkäin.