Kasteen sakramentti

Älä pelkää, minä olen lunastanut sinut. Minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun. (Jesajan kirja 43:1)

Kasteessa Jumala kutsuu jokaisen nimeltä omakseen. Tämän lisäksi kasteessa ihminen liitetään kristillisen kirkon jäseneksi.

Kaste on lahja. Ihminen saa vastaanottaa sen ilman, että hänen olisi se ansaittava. Kasteesta alkaa kristityn elämä, jossa Jumala itse hyväksyy ihmisen yhteyteensä oman rakkautensa ja armonsa vuoksi. Kasteessa meidät puetaan Kristuksen puhtauteen. Pyhä Henki synnyttää meidät uudesti ja lahjoittaa meille uskon, jolla voimme tarttua kasteen lupauksiin.

Kasteen perustana on Jeesuksen kastekäsky. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen kastamisen lisäksi Jeesus kehottaa opettamaan kastettua. Kristillisestä kasvatuksesta vastaavat vanhemmat, kummit ja seurakunta yhdessä.

Ihminen kastetaan vain kerran. Kaste on aina voimassa, silloinkin, kun oma uskomme horjuu. Jumala pitää kastettua aina lapsenaan ja ihmisellä on oikeus palata Hänen luoksensa.

Kivinen kastemalja, jossa vettä. Vierellä valkoinen kuivausliina.

Lapsikaste on luterilaisessa kirkossa tavallisin tapa liittyä kirkon jäseneksi, mutta kasteelle voit tulla minkä ikäisenä tahansa. 

Luterilainen kirkko kastaa kaikenikäisiä

Kastetilaisuuden kulku vaihtelee sen mukaan, minkä ikäinen kastettava on. Usein kaste tapahtuu muutaman kuukauden kuluessa lapsen syntymästä. Kasteessa lapsi liitetään nimeltä kutsuen kristilliseen uskoon ja seurakunnan jäseneksi.

Ristiäisten kulku