Rippikoulu ja konfirmaatio

Sydäntäni ohjaa, annan minun, Herra, armossasi kasvaa, olla ihminen. (Virsi 509)

Rippikoulussa opitaan kristinuskon perusasioita, tutustutaan luterilaisen ja oman kotiseurakunnan toimintaan sekä mietitään elämään, hengellisyyteen, Jumalaan ja aikuiseksi kasvamiseen liittyviä kysymyksiä. Rippikoulu käydään yleensä teini-iässä 14-15 vuotiaana. Rippikoulun voi käydä myös, vaikka ei olisi seurakunnan jäsen. Myös aikuinen voi käydä rippikoulun aikuisyhmässä, etäkurssina tai papin kanssa keskustellen.

Konfirmaatio järjestetään rippikoulun päätteeksi. Konfirmaatiossa, joka järjestetään seurakunnan jumalanpalveluksen yhteydessä, konfirmoitava tunnustaa uskonsa, hänet siunataan ja hänen puolestaan rukoillaan. Konfirmaation edellytyksenä on, että konfirmoitava on kastettu ja käynyt rippikoulun. Konfirmaatiomessun jälkeen on tapana järjestää rippijuhla sukulaisten ja ystävien piirissä. Suoritettu rippikoulu ja konfirmaatio tuovat mukanaan tiettyjä oikeuksia.

Nuorten konfirmaatio järven rannalla.

Rippikoulu on puolen vuoden mittainen tutustuminen seurakuntaan ja kristilliseen uskoon. Usein rippikoulu käydään sinä vuonna, kun nuori täyttää 15 vuotta. Rippikoulun voi käydä myös aikuisena.

Rippikoulu edeltää rippijuhlia

Nuorta kannattaa juhlia. Yksi etappi monen nuoren elämässä on rippikoulun päättäminen, jonka jälkeen kirkossa järjestetään konfirmaatiojuhla. Lisäksi kotona voidaan järjestää rippijuhlat nuoren toiveiden mukaisesti.

Konfirmaatio tapahtuu jumalanpalveluksessa