Ketkä päättävät seurakuntaa koskevista asioista

Niin kuin meillä jokaisella on yksi ruumis ja siinä monta jäsentä, joilla on eri tehtävänsä, samoin me kaikki olemme Kristuksessa yksi ruumis mutta olemme kukin toistemme jäseniä. (Kirje roomalaisille 12:4-5)

Itävallan evankelisella kirkolla (A.B.) ja Suomen evankelis-luterilaisella kirkolla on sopimus suomalaisesta kirkollisesta työstä Itävallassa. Sopimus on solmittu 21.10.2005.

Itävallan suomalainen evankelis-luterilaisen seurakunta toimii koko Itävallan alueella ja on Itävallan evankelisen kirkon ns. henkilöseurakunta. Tämä tarkoittaa, että kaikki suomalaiset evankelis-luterilaisen kirkon  jäsenet voivat olla äidinkielestään riippumatta Itävallan suomalaisen seurakunnan jäseniä, samoin muut Itävallassa asuvat suomea puhuvat evankeliset henkilöt riippumatta heidän syntymäpaikastaan tai kansalaisuudestaan.

Seurakunnan ylin päättävä elin on äänioikeutettujen jäsenien muodostama vuosikokous (Gemeindeversammlung). Se kokoontuu vähintään kerran vuodessa. Vuosikokousten välissä seurakunnan toiminnasta päättää vaaleilla valittu kuusi jäseninen kirkkoraati (Presbyterium). Virkansa puolesta pastori kuuluu kirkkoraatiin sen seitsemäntenä jäsenenä.

Alla kaavio Itävallan luterilaisen kirkon eri päätöksentekotasoista.