Siviilivihkiminen ja avioliiton siunaaminen

Avioliitto voidaan Suomessa solmia kirkossa papin toimesta. Itävallassa papeilla ei kuitenkaan ole vihkilupaa, sillä täällä siviilivihkiminen (standesamtliche Trauung/ Eheschließung) on ainoa juridinen avioliiton solmimistapa. Siviilivihkiminen voidaan toimittaa Itävallassa paikallisen viranomaisen edessä (jos toinen puolisoista on itävaltalainen) tai Suomessa.

Siviilivihkimisen  jälkeen vihkiparilla on mahdollisuus pyytää liitolleen kirkollinen siunaus (kirchliche Trauung). Se voidaan toimittaa samana päivänä tai parin toivomana myöhempänä ajankohtana. Jos pari päättää mennä Suomessa vihille, on Itävallassa mahdollista järjestää tämän lisäksi erillinen avioliiton siunaamistilaisuus.

Saadakseen avioliitolle kirkollisen siunaamisen luterilaisen papin toimittamana tulee toisen parista olla evankelis-luterilaisen kirkon jäsen.

Avioon aikovien on mahdollista järjestää suomenkieliset tai kaksikieliset kirkkohäät Itävallassa avioliiton siunaamisen muodossa.

Siviilivihitty pariskunta virkatalon edessä.