Aika, paikka ja pappi

Kaste on hyvä toimittaa mahdollisimman pian lapsen syntymän jälkeen. Itävallassa ei kuitenkaan ole mitään aikarajaa, jonka sisällä lapsi tulisi kastaa, sillä nimenanto ja rekisteröiminen tapahtuvat jo syntymän yhteydessä. Yleensä lapsi kastetaan 3-12 kuukauden ikäisenä.

Jos sinua tai lastasi ei ole kastettu pienenä, voi kirkkoon liittyä myös myöhemmin. Yli 15-vuotiaiden tulee käydä aikuisrippikoulu, jonka jälkeen saat halutessasi kasteen ja tulet liitetyksi kirkon jäsenyyteen.

Pappiin kannattaa ottaa yhteyttä hyvissä ajoin (viimeistään 2 kuukautta aikaisemmin), jotta sopiva ajankohta saadaan sovittua, ja että juhlan suunnittelulle ja paperiasioiden hoitamisille jää riittävästi aikaa.

Kaste voidaan toimittaa seurakunnan yhteisen jumalanpalveluksen yhteydessä tai erillisenä kastejumalanpalveluksena kirkossa, seurakuntasalissa tai kotona. Luontevaa on toimittaa kaste oman alueen seurakunnan kirkossa tai Wienissä Ruotsalaisessa kirkossa, jota seurakuntamme käyttää ja jotka saa maksutta käyttöönsä. Joskus myös katolilaiset kirkot avaavat ovensa luterilaisille kasteille, jos perheellä on kirkkoon jokin yhteys. Perheen tulee itse huolehtia tilojen varauksesta.

Pappi kyykistynyt siunaamaan pientä lasta.