Itävallan suomalaisen seurakunnan jäsenyys

Kristus on niin kuin ihmisruumis, joka on yksi kokonaisuus mutta jossa on monta jäsentä; vaikka jäseniä on monta, ne kaikki yhdessä muodostavat yhden ruumiin. (1. Kor 12:12)

Ketkä voivat liittyä jäseniksi

Kaikki suomalaiset evankelis-luterilaisen kirkon jäsenet voivat olla äidinkielestään riippumatta Itävallan suomalaisen seurakunnan jäseniä, samoin muut Itävallassa asuvat suomea puhuvat evankeliset henkilöt riippumatta heidän syntymäpaikastaan tai kansalaisuudestaan.

Vanhemmat voivat liittää alle 14-vuotiaat lapsensa mukanaan seurakuntaan. 12-14-vuotiailta lapsilta tarvitaan liittymiseen kirjallinen suostumus. 14 vuotta täyttäneet konfirmoidut nuoret ovat seurakunnan täysivaltaisia jäseniä.

Suomalaisen seurakunnan jäsenyyden edellytys on jäsenyys Itävallan evankelisen kirkon  paikallisseurakunnassa. Paikallisseurakunta määräytyy asuinpaikan mukaan.

Kaikki evankelis-luterilaiset henkilöt, jotka asuvat Itävallassa kauemmin kuin kuusi kuukautta, katsotaan Itävallan evankelisen kirkon jäseniksi, joita sitoo Itävallan evankelisen kirkon kirkkolaki. Itävaltaan muuttamisen yhteydessä Meldezettelissä tulee ilmoittaa kuulumisestaan evankelis-luterilaiseen kirkkoon (merkintä: evang. A.B.). Tämän lisäksi on suositeltavaa ottaa yhteyttä oman asuinalueen evankeliseen paikallisseurakuntaan.

Jäsenyys Suomen kirkkoon ei pääty ulkomaille muuttaessa.

Jäsenyyden edut

  • seurakunta palvelee jäseniään heidän äidinkielellään ja huolehtii, että Itävallassa pidetään suomenkielisiä jumalanpalveluksia
  • seurakunta tarjoaa suomenkielistä sielunhoitoa ja keskusteluapua
  • seurakunta tarjoaa mahdollisuuden saada kirkolliset toimitukset pidettyä suomeksi tai ruotsiksi koko Itävallan alueella
  • seurakunta järjestää viikottain toimintaa eri kohderyhmille Wienin alueella
  • seurakunta toimittaa Sinitaivas-lehteä, joka lähetetään maksutta kaikille jäsenille
  • Alle 10-vuotiaita lapsijäseniä sekä yli 60 vuotiaita pyöreitä täyttäviä jäseniä muistetaan syntymäpäivätervehdyksellä
  • jäsenet valitsevat vaaleilla papin sekä kirkkoraadin
  • seurakunnan jäsenet voivat osallistua seurakunnan sisäiseen päätöksentekoon vuosikokouksen yhteydessä
Teksti

Itävallan kartta, jossa näkyy eri väreillä maalattuna yhdeksän maakuntaa.
Itävallan yhdeksän maakuntaa.

Liittymällä seurakuntamme jäseneksi mahdollistat suomenkielisen kirkollisen työn jatkuvuuden Itävallassa. Suomalaisen seurakunnan jäsenyys ei maksa mitään ylimääräistä paikallisseurakunnan kirkkomaksun lisäksi. Päivastoin, seurakuntamme saa Itävallan evankeliselta kirkolta tukea jokaisesta uudesta täysi-ikäisestä jäsenestä!