Kirkollisvero eli kirkkomaksu Itävallan evankelis-luterilaisessa kirkossa

Ketä koskee

Itävallan evankelis-luterilaisen kirkon kirkkomaksun ("Kirchenbeitrag") perimisestä jäseniltään on säädetty kirkkolaissa. Kirkkomaksuvelvollinen on jokainen 21-vuotta täyttänyt evankelis-luterilainen kristitty, jonka asuinpaikka on Itävallassa, riippumatta kyseisen henkilön kansalaisuudesta.

Kirkkomaksusta vapautettuja ovat:

  • koululaiset, oppisopimussuhteessa olevat nuoret, opiskelijat (26-ikävuoteen asti), armeijaa käyvät ja siviilipalvelusta suorittavat
  • Jos puolisoista molemmat ovat evankelis-luterilaisen kirkon jäseniä ja jos toinen huolehtii päätoimisesti kodista, on tämä osapuoli vapautettu kirkkomaksusta.
  • Kansainvälisten järjestöjen (esim. YK, EU) ja Suomen ulkoministeriön lähetetyt työntekijät katsotaan kuuluvaksi lähtömaansa seurakuntaan. Jos he haluavat liittyä Itävallan suomalaisen seurakunnan jäseniksi, ovat myös he vapautettuja kirkkomaksusta.

Miten maksu määräytyy

Kirkkomaksun suuruus määräytyy edellisvuoden verotettavien tulojen mukaan (verovelvolliset tulot = bruttopalkka miinus sosiaalivakuutuskulut).

Seuraavat asiat otetaan huomioon kirkkomaksun määräytymisessä vähentäen sen suuruutta:

  • Yksituloisessa taloudessa verovelvollisista tuloista vähennettävä summa: EUR 1.000
  • Jokaista lasta kohden voidaan vähentää: EUR 1.450, vammaisten lasten kohdalla summa on: EUR 2.900.
  • Lisäksi kirkkomaksukomissio voi määrätä henkilökohtaisen vähennettävän summan tietylle ajanjaksolle, jos maksuvelvollisen elämätilanteeseen on tullut odottamattomia suuria taloudellisia taakkoja.

Kirkkomaksu lasketaan seuraavan kaavan mukaan:

Seurakunnalle toimitetuista verovelvollisista tuloista vähennetään ensin mahdolliset maksuhelpotukset (katso perusteet yllä), jonka jälkeen saadusta summasta lasketaan 1,2 prosentin osuus. Tästä 1,2 %:n osuudesta vähennetään vielä vakisumma 44 euroa, jonka päälle vielä lisätään mahdollinen paikallisseurakunnan maksulisä (seurakunta määrittelee sen suuruuden itse).

Kirkkomaksun suuruuden paikkaansapitävyys kannattaa tarkistaa omien tulojen osalta tämän laskukaavan perusteella.

Miten maksu peritään

Itävallassa kirkkomaksua ei peritä Suomen mallin mukaan palkkaverotuksen yhteydessä, vaan seurakunnat lähettävät yleensä kirjeen ja maksusiirtolomakkeen jäsenilleen kaksi kertaa vuodessa. Tämä paikallinen käytäntö ja maksusiirtolomakkeessa näkyvä suurempi summa voi tuntua suomalaisista oudolta, koska olemme tottuneet kirkkoverotuksen näkymättömyyteen. Jos kerrallamaksettava summa tuntuu liian suurelta, on mahdollista ottaa yhteyttä oman seurakunnan ”Kirchenbeitragstelleen” ja pyytää mahdollisuutta maksaa vuoden osuus pienemmissä, esim. kuukauden erissä.

Itävallan kirkkojen kirkkomaksu-viranomaisilla ei ole oikeutta saada yksittäisten henkilöiden palkkatietoja veroviranomaisilta eikä myöskään työnantajilta. Sen vuoksi kirkko joutuu arvioimaan jäsentensä verotettavien tulojen suuruuden, joka toimii kirkkomaksun perustana. Arvio tapahtuu iän ja ammatin perusteella. Arvio ei välttämättä vastaa henkilön oikeita tuloja. Jotta tiedot vastaisivat todellisuutta, on tärkeää toimittaa omat palkkatiedot asuinalueen Itävaltalaiselle seurakunnalle.

Tiesitkö tämän: Kirkkomaksun voi vähentää tuloverotuksessa aina 400 euron asti.

Kolme kolikkopinoa ja puusta veistetty rakennus auringon valossa.
Kansio, leimasin, laskin, kynä ja rahoja pöydällä.