Tietosuoja Itävallassa

Henkilötietojen asianmukainen käsittely on tärkeä asia. Tästä löydät tietoa siitä, mitä oikeuksia sinulla on EU:n tietosuoja-asetuksen perusteella, kun käsittelemme henkilötietojasi, sekä infoa Itävallan luterilaisen kirkon käytänteistä.

Yksityisyyden suojaan liittyvät oikeudet

Sinulla on seuraavat oikeudet Itävallan evankelis-luterilaisen kirkon sekä Itävallan suomalaisen ev.-lut. seurakunnan hallussa oleviin henkilötietoihin liittyen:

A) Oikeus saada informaatiota siitä, miten ja missä henkilötietoja käsitellään

B) Oikeus pyytää yhteenvetoa henkilötiedoistasi

C) Oikeus pyytää korjausta virheellisiin tai puutteellisiin tietoihin 

D) Oikeus pyytää seuraavien tietojen poistamista/pseudonyminointia*:

*Pseudonymisoimisella tarkoitetaan henkilötietojen käsittelemistä siten, että henkilötietoja ei voida enää yhdistää tiettyyn henkilöön käyttämättä lisätietoja, esimerkiksi numerotunnistetta.

Vastaavalta seurakunnalta (Itävallan suomalainen seurakunta/ itävaltalainen paikallisseurakunta)

 • Omaisten tiedot, jotka eivät ole välttämättömiä merkintöjä kirkonkirjoissa, esim. kuolleen henkilön lähiomaiset.
 • Seurakunnan jäsen: sähköpostiosoite, työpuhelinnumero, salainen puhelinnumero
 • Ei-jäsenet: kaikkien yhteystietojen poistaminen, paitsi pääosoite, jos henkilö esiintyy kirkonkirjoissa.
 • Vanhempi-lapsi-suhteet, jos tiedolla ei ole vaikutusta kirkkomaksuun (lapsialennus).
 • Seurakunnan sisäiset tehtävät, kuten maininta ryhmänvetäjänä, lukuunottamatta kirkkoraadin jäsenten erityisiä tehtäviä.
 • Muiden henkilöön liittyvien tietojen poistaminen, jotka epäolennaisia kirkkomaksun keräämisen kannalta.

Kirkon virastolta (Kirchenamt A.B.)

 • Tiedot, jotka on kerätty kirkkomaksun keräämistä varten (noudattaen 10 vuoden lakiin perustuvia tietojen vanhentumis- ja säilyttämisaikoja), paitsi jos maksuja perinnässä.
 • Entisten kirkon jäsenten perustiedot ja tieto uskontokuntaan kuulumisesta, jos ne ovat käyneet tarpeettomaksi kirkkomaksun perinnän kannalta.
 • Ei-jäsenten sekä kirkostaeronneiden perustiedot sekä tiedot kirkkoonkuulumisesta, silloin kun kaikki kirkkomaksuihin liittyvät tiedot ovat poistettu/pseudonymisoitu, eikä vireillä tai avoinna olevia oikeusvaateita ole.
 • Suhteet aikaisempiin aviopuolisoihin, avopuolisoihin tai rekisteröityyn puolisoon, paitsi jos on vireillä olevia oikeusvaateita, joihin näillä suhteilla on vaikutusta.

Seuraavia tietoja ei poisteta/pseudonymisoida

 • Jäsenten perustiedot, mukaanlukien akateeminen titteli
 • Tiedot kirkonkirjoissa (Matrikenbüchern), paitsi jos velvoite poistamiseen kirkonkirjasäännösten mukaan
 • Tieto kirkollisesta asemasta, jos henkilö on valittu vaaleilla tai nimitetty (durch Bestellung) kyseiseen tehtävään

E) Oikeus rajoittaa ja vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Jos kiistät kerättyjen tietojen oikeellisuuden tai tietojen käsittelyn lainmukaisuuden, voit pyytää rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen, kunnes tietojen oikeellisuus on varmistettu . Voit myös vastustaa tietojen käsittelyä oikeuksiesi mukaisesti, jos sinulla on perusteita, miksi et halua tietojasi käsiteltävän.

G) Oikeus tietojen siirrettävyyteen (ei käytettävissä Itävallan luterilaisen kirkon sisällä)

Tietopyynnön esittäminen

Jos haluat esittää tietopyynnön itävallan suomalaiselle seurakunnalle/ itävaltalaiselle paikalliseurakunnallesi/ itävallan luterilaiselle kirkolle, ota yhteyttä seurakunnan/ kirkon tietosuojavastaavaan (Datenschutzbeauftragte). Jokaisella seurakunnalla on oma tietosuojavastaava, johon voit olla yhteydessä.

Itävallan suomalaisen seurakunnan tietosuojavastaavana toimii pastori Ella-Maria Boba

Seurakuntien yhteystiedot löytyvät täältä: Itävallan luterilaiset seurakunnat aakkosjärjestyksessä

Datenschutzbeauftragte der Evangelischen Kirche A.u.H.B. in Österreich, Severin-Schreiber-Gasse 3,1180 Wien, dsb@evang.at

Jos epäilet, että tietojesi käsittelyssä on rikottu tietosuojalakia tai henkilötietosuojaasi on loukattu, voit ottaa yhteyttä valvontaviranomaiseen, joka Itävallan luterilaisessa kirkossa on tietosuojasenaatti Datenschutzsenat. 

Der Datenschutzsenat der Evangelischen Kirche A.u.H.B. in Österreich, Severin-Schreiber-Gasse 3,1180 Wien, office@datenschutzsenat.at

 

Lyhenne DSGVO, jonka ympärillä EU:n tähdet ja munalukko.
Monitori, jonka keskellä suuri silmä sinisellä taustalla.

Tietosuojaselosteet

Itävallan luterilainen kirkko ja suomalaisen seurakunta Itävallassa tallentavat henkilöistä tarpeellisia tietoja seurakunnan henkilörekistereihin. Henkilörekisterien tietoja käytetään henkilön oikeuksien ja velvollisuuksien täyttämiseksi. Henkilötiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä voida luovuttaa ulkopuolisille, ellei siihen ole laissa määriteltyjä perusteita.

Lisätietoja Itävallan suomalaisen seurakunnan ylläpitämistä henkilörekistereistä, henkilötietojen käsittelystä sekä niitä koskevat tietosuojaselosteet ovat pyynnöstä saatavilla. 

Tietosuojaselosteet:

Itävallan luterilaisen kirkon sähköinen jäsenrekisteri EGON