Rippikoulun suorittamismahdollisuudet Itävallan suomalaisessa seurakunnassa

Itävallan suomalainen seurakunta ei ole järjestänyt tähän mennessä omaa ryhmämuotoista rippikoulua. Syynä on rippikouluikäisten nuorten vähäinen määrä. Jos rippikoulun suorittamisesta kiinnostunut porukka löytyy, voidaan sellainen toki yrittää järjestää.

Rippikoulun voi tahtoessaan suorittaa kahdenkeskisinä keskusteluina pastorin kanssa 15-vuodesta ylöspäin. Aikuisrippikoulun vähimmäistuntimäärä on 20 tuntia. Osan rippikoulusta voi suorittaa itseopiskeluna verkon kautta ja etätehtävinä.

Suomalainen pappi myös neuvoo rippikouluun ja konfirmaatioon liittyvissä asioissa ja auttaa etukäteistehtävien suorittamisessa.

Rippikoulun seurakuntajakson suorittaminen

Rippikoulun kesto on Suomen kirkossa minimissään 6 kuukautta ja koostuu eri jaksoista. Leirijakson lisäksi rippikoulu pitää sisällään myös ns. seurakuntayhteysjakson. Tämän jakson tarkoituksena on tutustua omaan kotiseurakuntaan osallistumalla sen jumalanpalveluksiin ja muihin toimintoihin. Mikäli olet menossa Suomeen leirille, mutta et pääse osallistumaan näihin ennakkotapaamisiin, on ennakkotehtävien suorittaminen mahdollista hoitaa Itävallan suomalaisen seurakunnan kautta. Ole yhteydessä Itävallan suomalaispappiin koskien seurakuntajakson ja etukäteistehtävien suorittamista.

Ihmisen varjo kivilaatoilla kädet levitettyinä.