Kaste liittää seurakuntaan

Kastettu liitetään Itävallassa luterilaisen paikallisseurakunnan (Evangelische Kirche A.B.) jäseneksi, joka määrätyy asuinpaikan perusteella.

Itävallassa asuvan suomalaisen toivotaan tämän lisäksi liittyvän kasteen myötä Itävallan suomalaisen seurakunnan jäseneksi täyttämällä ja allekirjoittamalla jäsenlomakkeen.

Kastettu voidaan liittää myös erillisellä lomakkeella Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ns. poissaolevaksi jäseneksi siihen seurakuntaan, jossa toinen hänen vanhemmistaan oli viimeksi jäsen ennen ulkomaille muuttoa.

Kasteilmoitus ja tarvittavat dokumetit

Kastekeskustelun yhteydessä laaditaan kasteilmoitus (Taufprotokoll), johon tarvitaan liitteeksi seuraavat paperit (myös kopiot ja sähköiset versiot käyvät):

 • lapsen syntymätodistus (Geburtsurkunde des Kindes)
 • vanhempien vihkitodistus (Heiratsurkunde der Eltern)
 • jos vanhemmat eivät ole naimisissa:
  • itävaltalaiselta vanhemmalta syntymätodistus (Geburtsurkunde der Eltern)
  • suomalaiselta vanhemmalta virkatodistus, jonka saa tilattua Suomesta siitä seurakunnasta, jossa viimeksi oli kirjoilla, usein myös saksankielinen versio saatavilla)
 • kummilta ajankohtainen todistus kirkkoon kuulumisesta, josta näkyy kaste ja (konfirmaatio)
  • suomalaiselta kummilta ”virkatodistus kummiutta varten”
  • itävaltalaiselta kummilta”Patenschein”,”Patenbescheinigung” tai „Bestätigung der Kirchenzugehörigkeit” – nimi vaihtelee, mutta todistuksen saa pyytämällä omasta kotiseurakunnasta.

Lisäksi vahempien ja kummien sekä mahdollisten kasteen todistajien tiedoista tarvitaan kasteilmoitusta varten varten nimi, yhteystiedot, siviilisääty, uskontokunta, ammatti ja henkilötunnus/syntymäaika, sekä suostumus näiden tietojen antamiselle Itävallan luterilaisen kirkon toimitusrekisteriin.

Paperit toimitetaan kasteesta vastavalle papille, joka toimittaa ne eteenpäin rekisteröinnistä vastaavalle seurakunnalle (Itävallan suomalaisen seurakunnan toimitusrekisteriä ylläpitää Evangelische Pfarrgemeinde  A.B. Währing & Hernals).

Pappi antaa mielellään lisätietoja tarvittavista dokumenteista ja niiden hankkimisesta esimerkiksi kastekeskustelun yhteydessä.